D.002

sisterchair, chair design,  2004.

The wooden chair design made for the 'designtope.net’ contest. The main goal of the project was to create the furniture which would constitute a peculiar kind of chair icon. To achieve this, the design had to be simple, functional and surprising. The chair was to function just as well as a single piece of furniture and as a group of furniture standing next to each other.

__

Projekt drewnianego krzesła, wykonany na konkurs 'designtope.net'. Głównym założeniem projektowym było stworzenie mebla, który mogłby stanowić swoistego rodzaju ikonę krzesła. Aby to osiągnąć projekt musiał być prosty, funkcjonalny oraz zaskakujący. Krzesło to miało równie dobrze funkcjonować jako pojedyńczy mebel, jak również jako grupa stojących obok siebie mebli.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.