One of the two areas of specialization of our studio is architectural design. We engage in creating comprehensive building projects of various functionalities and scales, including small single-family houses, large residential or office buildings, and monumental public utility facilities. Our range of services includes support at every stage of the design process, from concept development to the preparation of construction and executive documentation, and author's supervision over project implementation. We collaborate with qualified and reputable entities in the construction industry, including structural engineers, designers of water and sewage, gas and electrical installations, as well as HVAC systems, and quantity surveyors. This allows us to provide our clients with comprehensive services. Below, we present a fragment of our portfolio, which includes exemplary projects of office buildings, commercial and service facilities, multi-family residential buildings, as well as hotels, public utility facilities, and sports facilities.


__

Jednym z dwóch obszarów specjalizacji naszej pracowni jest projektowanie architektoniczne. Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych projektów budowlanych o zróżnicowanej funkcjonalności i skali, m.in. niewielkie domy jednorodzinne, duże budynki mieszkalne czy biurowe, monumentalne obiekty użyteczności publicznej. Nasza oferta obejmuje wsparcie na każdym etapie procesu projektowego – od opracowania koncepcji, przez przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, aż po nadzór autorski nad realizacją projektu. Współpracujemy z wykwalifikowanymi i renomowanymi podmiotami z branży budowlanej, w tym z konstruktorami, projektantami instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych oraz systemów klimatyzacyjnych, a także z kosztorysantami. Dzięki temu możemy zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę. Poniżej przedstawiamy fragment naszego portfolio, w którym znajdują się przykładowe projekty budynków biurowych, handlowo-usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych, a ponadto hoteli, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sportowych... 
... and residential projects of single-family houses, villas, residences, holiday homes and other made for private investors __ ...oraz wykonanych dla inwestorów prywatnych projektów mieszkalnych domów jednorodzinnych, willi, rezydencji, domów wakacyjnych i innych...

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.