A.028

OFF Piotrkowska Center, Multi-functional center, Łódź, Poland, 2008.

The design made for a private, closed architectural competition organised by Orange Property Group. The purpose of the competition was to find an architecture office that would prepare a project of the entire investment of the former Franciszek Ramisch’s cotton factory. The presented architectural concept of buildings on Piotrkowska Street 138/140 will certainly be subject to some adjustments resulting from works on the concept of the whole complex. In accordance with the city conservation officer’s guidelines, the design was to have a specified height, relating to a neighbouring tenement from the Thirties (Piotrkowska 134) and its elevation had to be split in two, resembling the historical division of the parcel. The investor’s premise was, in turn, to highlight the entrance to the entire complex and at the same time to draw attention to the compositional axis oriented towards the tower located deep in the plot, the tower being a part of the Ramisch’s factory. We hope that this design will trigger a discussion on modern architecture in the city of Lodz. To collaborate on the competition we were invited by N.O.W. Biuro Architektoniczne sp. z o. o. (LLC). In the competition first prize was not awarded, but our entry received a distinction. Thereby, our team was invited to cooperate further on developing the conceptual design of the site belonging to the investor who currently operates under the name of OFF PIOTRKOWSKA. The site is one of the more recognisable areas of the city of Lodz.

__

Projekt wykonany na prywatny, zamknięty konkurs architektoniczny zorganizwoany przez firmę Orange Property Group. Celem konkursu było wyłonienie pracowni architektonicznej, która zajmie się przygotowaniem projektu całości założenia dawnej fabryki bawełny Franciszka Ramischa. Prezentowana koncepcja budynków przy ulicy Piotrkowskiej 138/140 będzie z pewnością podlegała pewnym korektom wynikającym z prac nad koncepcją całości kompleksu. Projekt zgodnie z wytycznymi konserwatora miasta miał mieć określoną wysokość, nawiązującą do sąsiedniej kamienicy z lat trzydziestych (Piotrkowska 134), oraz podział elewacji na dwie części, przypominający historyczny podział parceli. Założeniem inwestora było z kolei podkreślenie wejścia do całości planowanego kompleksu oraz jednoczesne zwrócenie uwagi na oś kompozycyjną ukierunkowaną na wieżę znajdujacą się w głębi działki, będącą częścią fabryki Ramischa. Mamy nadzieję, że projekt ten stanie się zaczątkiem ogólnej dyskusji na temat współczesnej zabudowy w mieście łodzi. Do współpracy przy konkursie zostaliśmy zaproszeni przez NOW Biuro Architektoniczne sp.z o.o. W konkursie tym nie przyznano pierwszego miejsca, ale nasza praca została wyróżniona. Tym samym nasz zespół został zaproszony do dalszej współpracy przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu należącego do inwestora, który obecnie funkcjonuje pod nazwą OFF PIOTRKOWSKA i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych obszarów miasta Łodzi.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.