A.038

E-house, Rosanów, Poland, 2010.

In the vicinity of Lodz, near exit A1 on a motorway, in a small town of Rosanow, our investor has a plot that is adjacent to the forest on the southern side and to a paved as well as gravel road on the northern and eastern side. To ensure the best possible illumination of the interior of the house and the view of the forest, the house has the shape of the letter 'L' and is located directly at the intersection of the two roads. In this way body of the house also became a natural barrier ensuring privacy of occupants on the plot. However, because the windows on the inside of the plot did not illuminate the interior adequately, we had to fit in windows on the street side. The building elevation on this side was covered with perforated sheet, which also obstructs window openings and makes occupants feel comfortable inside. This solution provides occupants with light and a view to the outside, at the same time ensuring that nobody from outside can look inside the house.

__

W okolicach Łodzi, niedaleko zjazdu na autostradę A1, w niewielkiej miejscowości Rosanów nasz inwestor posiada działkę sąsiadującą z lasem od strony południowej oraz z drogą asfaltową i szutrową od strony północnej i wschodniej. Aby zapewnić możliwie najlepsze doświeltnie wnętrz domu oraz widok na las, rzut domu przybrał formę litery  'L' usytuowanej bezpośrednio przy skrzyżowaniu obu dróg. W ten sposób bryła domu stała się również naturalną barierą zapewniającą użytkownikom domu prywatność na działce. Ponieważ jednak okna od wewnętrznej strony działki nie wystarczyły aby zapewnić odpowiednie doświetlenie wnętrz musieliśmy wporwadzić okna od strony ulicy. Żeby użytkownicy czuli się komfortowo w budynku elewacja od tej strony pokryta została blachą perforowaną, która przesłania również otwory okienne. Rozwiązanie to zapewnia mieszkańcom światło i widok na zewnątrz, gwarantując jednocześnie brak możliwości wglądu z zewnątrz.


Foto: Mat Kuo Stolarski

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.