A.043

House by the lake, summer house, Niesulice, Poland, 2010.

When we were offered to prepare a design of a summer house, we did not think that it would be such a big a challenge. The person who appeared in our office was the owner of a large plot lying directly on the shoreline of Nieslysz Lake. This person expected of a modern, spacious house whose all rooms would have a view of the lake. The layout of the house that made most sense in this situation was a long and narrow body of the building set parallel to the lake. Because the lake is situated on the northern side of the plot, we also opened the living are on the other side so as to ensure access to sunlight. There we proposed a second terrace. However, the greatest challenge was to meet the guidelines that excluded each other. Those resulting from land development conditions - gable roofs, and the investor’s dreams about a flat roof. Inspired by the surrounding arrangement, i.a. small wooden buildings covered by gable roofs serving for storing boats, we decided to solve the problem by combining these two forms. We proposed a terrace over a larger part of the house, which allowed implementing a flat roof. And we designed bedrooms in the form of small wooden houses blended into the modern body of the building.

__

Kiedy zlecono nam projekt domu letniskowego, nie sądziliśmy że będzie to tak duże wyzwanie. Osoba, która pojawiła się w naszej pracowni była właścicielem sporej działki leżącej bezpośrednio przy lini brzegowej jeziora Niesłysz. Oczekiwała nowoczesnego, przestronnego domu, którego wszystkie pomieszczenia będą miały widok na jezioro. Najsensowniejszy w tej sytuacji układ domu to długa wąska bryła ustawiona równolegle do jeziora. Ponieważ jezioro zlokalizowane jest od strony północnej działki strefę dzienną otworzyliśmy również na drugą stronę, tak aby zapewnić jej dostęp słońca. Tam też zaproponowaliśmy drugi taras. Największym jednak wyzwaniem było spełnienie wykluczajacych się wzajemnie wytycznych. Tych wynikających z warunków zabudowy - dachów spadzistych, oraz marzeń inwestora o płaskim dachu. Zainspirowani zabudową w otoczeniu, m.in. małymi drewnianymi i przykrytymi spadzistymi dachami budynkami, służącymi do przechowywania łódek, postanowiliśmy rozwiązać problem łącząc te dwie formy. Nad większością domu zaproponowaliśmy taras, co pozwoliło na realizacje płaskiego stropodachu. Natomiast sypialnie zaprojektowaliśmy w formie małych drewnianych domków wtopionych w nowoczesną bryłę pozostałej części domu.


Foto: Mat Kuo Stolarski

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.