A.069

Gateway to the city, office building, Łódź, Poland, 2015.

When in 2015 the city of Lodz launched a tender for selling a plot that would be used for the construction of the building 'Gates to the City ' in the so-called the new centre of Lodz, the SKANSKA company, which had planned to purchase it, wanted to analyse this location’s potential. It was then when N.O.W. sp. z o. o. (LLC) reported to our company asking to make the architectural concept of the building in this place. N.O.W. offered to cooperate on designing our office. This way the architectural concept of an office building emerged that was to be the symbol of the gateway to the city. Eventually, after winning the tender and purchasing the plot, the investor decided to implement the architectural concept of another architecture office.

__

Kiedy w 2015 roku miasto Łódź ogłosiło przetarg na sprzedaż działki pod budowę budynku 'Bramy do miasta' na terenach tzw. nowego centrum łodzi, firma SKANSKA, która miała w planach jej zakup chciała sprawdzić możliwości tej lokalizacji. Zgłosiła się wtedy do firmy N.O.W. biuro architektoniczne sp. z o.o. z prośbą o przygotowanie koncepcji budynku w tym miejscu. N.O.W natomiast zaproponowało współpracę przy projekcie naszej pracowni. W ten sposob powstała koncepcja budynku biurowego mającego stanowić symbol bramy do miasta. Ostatecznie, po wygraniu przetargu i zakupie działki, inwestor zdecydował się na realizację koncepcji innej pracowni.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.