A.077

Project DOJO, Everywhere, 2017.

‘Dojo’ is the word deriving from Japanese and describing the place used for practising martial arts and meditation. Such a place should be conducive for distancing yourself from emotions and external stimuli. It is not easy to meet these criteria in a school gymnasium where such classes are usually held. Hence President of the World Traditional Karate Federation Mr. Wlodzimierz Kwiecinski himself came to us with the idea to solve this problem. He is the originator of the idea of ​​designing a mobile, temporary building that acts as a Dojo. These objects would be easy to place at any location and size, depending on the needs and prospects of the community. If necessary, the object could be possibly easy to disassemble and transport to another location.

The solution proposed by us is based on a unit that stems from the martial arts mat’s size, increased by adequate space around it. This unit can be duplicated as required and as a result body of the building may be extended freely. From the outside, the building resembles a white box with four walls without windows. The only mark on the elevation is a small gap between the walls indicating entrance. Inside, however, we proposed a long narrow courtyard positioned parallel to one of the longer walls which allows for letting light inside the building. As a result of such solution Dojo users are in clean and bright space overlooking the simple and empty courtyard which provides isolation from any external stimuli, regardless of where the building stands. If the building was to stand in a very impressive location, e.g. surrounded by nature with a view of the forest, sea, mountains, it would be possible to build it without the outer courtyard’s wall. It would be an open plan building providing a very good view for those who exercise there.

__

Dojo to pochodzące z języka Japońskiego słowo określające miejsce służące do uprawiania sportów walki oraz medytacji. Miejsce takie powinno sprzyjać wyciszeniu emocji oraz odcięciu się od bodźców zewnętrznych. Nie łatwo spełnić te kryteria w szkolnej sali gimnastycznej, w której zazwyczaj odbywają się takie zajęcia. Stąd z pomysłem  rozwiązania tego problemu pojawił się u nas sam Prezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego Pan Włodzimierz Kwieciński. Jest on pomysłodawcą idei stworzenia koncepcji mobilnego, tymczasowego budynku pełniącego funkcję Dojo. Obiekty te miałyby być łatwymi do postawienia w dowolnej lokalizacji, w dowolnej wielkości zależnie od potrzeby i możliwości danej społeczności. W razie potrezb obiekt miałby być też możliwie łatwy do domontażu i przetransportowania w inną lokalizację.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie opiera się na module wynikającym z rozmiarów maty do walki powiększonej o odpowiednią przestrzeń dookoła. Moduł ten może być powielany wedle potrzeb, przez co bryła budynku może się wydłużać dowolnie. Z zewnątrz budynek przypomina białe pudło z czterema ścianami bez okien. Jedynym akcentem w elewacji jest niewielka szczelina pomiędzy ścianami sygnalizująca wejście do środka. Wewnątrz natomiast zaproponowaliśmy długi wąski dziedziniec umieszczony równolegle do jedej z dłuższych ścian, który pozwala na wpuszczenie do środka budynku światła. W efekcie takiego rozwiązania użytkownicy Dojo znajdują się w czystej i jasnej przestrzeni z widokiem na prosty i pusty dziedziniec, który zapewnia im izolację od wszelkich bodźców zewnętrznych, niezależnie od tego gdzie budynek stanie. W sytuacji gdyby budynek miał stanąć w niezwykle okazalej lokalizacji np. w otoczeniu natury z widokiem na las, morze, góry, możliwe byloby zrealizowanie go bez zewnętrznej ściany dziedzińca dzięki czemu otworzyłby się na otoczenie i zapewnił ćwiczącym znakomity widok.


KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.