G.003

minimall.one, branding,  2017.

Visual identity design of the 'minimalliving’ brand required developing an overall image and any graphic materials that would enable the company operate on the market. We started with the logo, which had to be in the spirit of 'warm minimalism’. Hence the decision to use a hand lettering typeface. The subsequent elements are the online store layout design, which was to be the main field of operation for the ‘minimalliving’ brand on the market. We also participated in designing graphics that are included in the company’s offer.

__

Projekt identyfikacji wizualnej marki 'minimalliving' wymagał od nas opracowania generalnego wizerunku oraz wszelkich materiałów graficznych umożliwiających funkcjonowanie jej na rynku. Zaczęliśmy od logotypu, którego projekt miał iść w duchu 'ocieplonego minimalizmu'. Stąd decyzja o użyciu odręcznego kroju liter. Kolejne elementy to projekt layoutu sklepu internetowego, który miał być głównym polem funkcjonowania marki minimalliving na rynku. Uczestniczyliśmy również przy projektowaniu grafik, które znalazły się w ofercie sprzedażowej firmy.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.