P.001

katmatkuo white, photography project, 2022.

‘Katmatkuo’ is a photography project focusing on the beauty of the human body. The project aims to show the models' personality through only a few frames showing them completely naked. Portrait, silhouette and detail. The nudity of the models removes unnecessary narrative: reference to a specific style, time or place. Smooth, black or white backgrounds do the same. It prevents unnecessary associations. It allows the recipient to focus on the beauty of the form. This form is created using light and shade, which alternately hide or expose individual fragments. The effect is enhanced by keeping the colour to a minimum. The project mainly involves people who have not posed in front of the camera before. These are usually friends and acquaintances of the authors. Sometimes they are also perfect strangers. So far there have been no professional models here. One of the aims of the project is to show that each of us is beautiful, different and interesting in their own way...

__

'Katmatkuo' to projekt fotograficzny skupiający się na pięknie ludzkiego ciała. Projekt ten ma na celu ukazanie osobowości modeli za pomocą jedynie kilku kadrów przedstawiających ich zupełnie nago. Portret, sylwetka i detal. Nagość modeli powoduje usunięcie niepotrzebnej narracji: odniesienia do konkretnej stylistyki, czasu czy miejsca. Takie samo zadanie pełni gładkie, czarne lub białe tło. Zapobiega ono powstawaniu niepotrzebnych skojarzeń. Pozwala na skupienie uwagi odbiorcy na pięknie formy. Forma ta budowana jest za pomocą światła i cienia, które naprzemiennie chowają lub odsłaniają poszczególne fragmenty. Efektowi temu sprzyja ograniczenie koloru do minimum. Do projektu zapraszane są głównie osoby nie mające dotychczas do czynienia z pozowaniem przed obiektywem aparatu. Są to zazwyczaj znajomi i przyjaciele autorów projektu. Zdarza się też, że są to osoby zupełnie im obce. Jak dotychczas nie ma tu profesjnalnych modelek i modeli.Jednym z celów projektu jest pokazanie, że każdy z nas jest piękny, inny i ciekawy na swój własny sposób...

 

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.