G.001

tamizo, self-branding,  2002-2023.

The history of our company began in 2002. Since then we have persistently worked on the aesthetics, functionality and consistency of the visual identity of our brand. All of the company’s elements, starting from the logo and ending with the website, constantly evolve in the pursuit of perfection. We make all of the materials using our own resources. Below we present a slice of our work showing how this process has been going on over the years.

__

Historia naszej firmy rozpoczęła się mniej więcej w 2002 roku. Od tego czasu do dziś usilnie pracujemy nad estetyką, funkcjonalnością i spójnością  identyfikacji wizualnej naszej marki. Wszystkie jej elementy, rozpoczynając od logo, na stronie internetowej kończac ciągle ewoluują w dążeniu do perfekcji. Wszystkie materiały opracowujemy we własnym zakresie. Poniżej prezentujemy wycinek prac pokazujący jak ten proces przebiegał na przestrzeni lat.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.