A.064

Two houses in Viimsi, Estonia, 2014.

When one day two investors from Estonia appeared in our office, we were a bit surprised. We were even more surprised when after conversing with them for one hour we shook hands on it making a deal for two houses in the vicinity of Tallinn. The plot on which the houses were supposed to be built turned out to be a dense forest. The investors cared about combining home life with the zone outside where often their daily life goes on. An external kitchen, a dining room, a sauna or pool are the elements that should be an integral, but an external part of the house. Hence the need for a large number of roofed terraces. However, the greatest challenge was to reconcile this idea with the trees growing on the plot. It was then when we came up with the idea about roofs with large holes in the middle that do not interfere with greenery. The house with sloping roofs won the Grand Prix award in Estonian concrete competition - Aasta Betoonehitis 2017!

__

Kiedy pewnego dnia w naszej pracowni pojawiło się dwóch inwestorów z Estonii byliśmy nieco zaskoczeni. Jeszcze bardziej zdziwiło nas gdy po godzinnej rozmowie uścisnęliśmy sobie dłonie pieczętując tym samym kontrakt na dwa domy w okolicach Tallina. Działka, na której domy miały stanąć okazała się gęstym lasem. Inwestorom zależało na połączeniu życia w domu ze strefą zewnętrzną, w której często toczy się ich życie codzienne. Zewnętrzna kuchnia, miejsce do spożywania posiłków, sauna czy basen to elementy, które powinny stanowić intergralną aczkolwiek zewnętrzną część domów. Stąd konieczność dużej ilości zadaszonych tarasów. Największym jednak wyzwaniem było pogodzenie tego z rosnącymi na działkach drzewami. Wtedy właśnie pojawił się pomysł na zadaszenia z dużymi otworami w środku, które nie kolidowały z zielenią. Projekt domu ze spadzistymi dachami został uznany za najlepszą realizację roku wzniesioną w Estonii z użyciem betonu, zdobywając Grand Prix w konkursie Aasta Betoonehitis 2017!

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.