A.065

House with a car, Warsaw, Poland, 2015.

One of the passions shared by the investors of this design is the passion for cars. That is why one of the most important element of their house was going to be a big garage for several vehicles which could additionally be visible from the inside of the house. Thus came into being the architectural concept of the building that has a garage on the northern side of the plot and an open-plan living space on the southern side that overlooks the garden. Here is a part of the private zone of the house, while its second part is located on the first floor. The choice of the building layout was the most sensible for this particular plot and its use, but it also made the owner’s dream about a car 'parked in the living room’ come true.

__

Jedną z pasji, którą dzielą inwestorzy tego projektu jest zamiłowanie do samochodów. Dlatego jednym z ważniejszych elementów ich domu miał być duży garaż na kilka pojazdów, który dodatkowo w części mógł być widoczny z wnę†rza domu. Tak powsała koncepcja budynku, który od północnej strony działki ma zlokalizowany garaż a od strony południowej strefę dzienną otwierającą się całkowicie na ogród. Tu też znajduje się część strefy prywatnej domu, natomiast jej drugą część zlokalizowano na piętrze. Taki układ budynku był najrozsądniejszy dla tej konkrtnej działki i funkcji ale pozwolił również na spełnienie marzeń właścicieli o samochodzie 'parkującym w salonie'.

KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.