A.091

House with a rock, Poland, 2019.

A single-family home being built on a beautiful large plot in Tomaszow Mazowiecki. The house is being constructed next to the current home of the investor and is intended to replace it. The first phase of the investment was a multi-station garage, which, due to a significant difference in the terrain's elevation, was proposed by us to be built underground. This solution allowed hiding its large volume, thereby minimally interfering with the landscape and enhancing privacy.
The house itself was designed to be simple and modern in form. Its structure was planned to open up views to the garden on one side, while on the other, it acts as a safety buffer from the driveway and the front of the plot. Combined with the sunlight, this meant that each side of the building had a different character. To counter this and further blend the building into its surroundings, we proposed covering the facades with mirror material where glazing couldn't be added. As a result, all four facades of the building have the distinctive form of a concrete 'T'.
A very characteristic element of the concept is the black boulder standing in the corner of the living room. Since the huge overhang of the ceiling in the living area required support, and we didn't want to disrupt the 'T' principle proposed for the facades, we designed a contrasting architectural element. It is an authentic rock made of natural slate imported in large blocks from Italy. This rock penetrates from the outside to the inside of the building, and this effect is further emphasized by the use of narrow-profile Swiss windows, which can completely hide in the walls during summer. The main entrance to the house is also very interesting, which is through huge, fully glazed pivot doors that look identical to the other windows of the building."

__

Dom jednorodzinny powstający na pięknej dużej działce w Tomaszowie Mazowieckim. Dom powstaje obok obecnego domu inwestora i ma go zastąpić. Pierwszy etap inwestycji stanowił kilku-stanowiskowy garaż, który w związku z dużą różnicą ukształtowania terenu działki został przez nas zaproponowany jako wkopany w ziemię. Rozwiązanie to pozwoliło ukryć dużą kubaturę zapewniając tym samym niewielką ingerencję w sam krajobraz oraz większą prywatność.
Sam dom miał być prosty i nowoczesny w formie. Bryła miała z jednej strony otwierać widok na ogród, z drugiej stanowić bufor bezpieczeństwa od strony podjazdu i frontu działki. To w połączeniu z nasłonecznieniem powodowało, że z każdej ze stron budynek miał inny charakter. Aby temu zapobiec oraz jednocześnie bardziej wtopić budynek w otoczenie zaproponowano pokrycie fasad materiałem lustrzanym w miejscu gdzie nie mogły pojawić sie przeszklenia. W ten sposób wszystkie cztery fasady budynku mają charakterystyczną formę betonowej litery “T”.
Bardzo charakterystycznym elementem koncepcji jest stojący w narożniku salonu czarny głaz. Ponieważ ogromne nadwieszenie stropu w strefie dziennej wymagało podparcia a jednocześnie nie chcieliśmy psuć zaproponowanej na fasadach zasady “T”, zaprojektowaliśmy kontrastowy element architektoniczny. Jest to autentyczna skała z naturalnego łupka sprowadzanego a postaci dużych bloków z Włoch. Skała ta przenika z zewnątrz do środka budynku a efekt ten podkreśla dodatkowo zastosowanie wąsko-profilowych szwajcarskich okien, które latem mogą schować się całkowicie w ścianach.
Bardzo interesujące jest też główne wejście do domu, które odbywa się przez ogromne, całkowicie przeszklone drzwi piwotowe wyglądające identycznie jak pozostałe okna budynku.

 

foto: Mat Kuo Stolarski


KUOO TAMIZO ARCHITECTS   2023  ©  ALL RIGHTS RESERVED. ANY USE OF CONTENT OF THIS SITE NEED AN OFFICIAL AUTHORIZATION OF IT'S AUTHOR. TERMS OF USE, PRIVACY POLICY AND COOKIES.